Šta sve treba znati prilikom zasnivanja jedne lepe zelene površine.

Vertikalni vrt

Već smo pisali o ovome, ali zaista vredi bar još jednom da se setimo priče o pojavi koja je globalno zastupljena  od 90-tih. Onu pravu ekspanziju vertikalnih vrtova  započeo je francuz Patrik Blank koji je bukvalno preporodio savremeni  izgled urbanističkog plana jednog grada. Čitave zgrade, „obrasle“ odličnim izolacionim sistemom- biljkama, upravo [...]

Razgraničite travnjak od ostatka vrta

Kompoziciju jednog vrta čini veći ili manji broj komponenata. U osnovi je to najčešće travnjak na kome su raspoređene cvetne leje grupacije žbunja, drveće, staze,vodene površine i drugo. Kako bi vrt izgledao skladno, ove komponente treba jasno razgraničiti. Kao što negovan travnjak ne trpi širokolisne korovske biljke poput bokvice i maslačka, [...]

Planiranje i projektovanje šetnih staza

Mogu se izvojiti sledeće vrste pešačkih staza: * Pešačke zone Slobodne površine u naselju isključivo namenjene pešacima. Pešačkom zonom može da bude obuhvačena samo jedna ulica, trg ili kompletan sistem otvorenih površina. * Pešačke staze unutar naselja Pešačke staze unutar naselja ili u blizini naselja sa priključcima i vezama za naselje. [...]

Bioekološka osnova parka Topčider

Negovanje zelenih površina Bioekološka osnova    - park Topčider Pejzažna arhitektura nije samo uređenje okućnica kako to mnogi doživljavaju. Pejzažna arhitektura je mnogo više od toga. Često se srećemo sa veoma velikim projektnim zadacima koji traže ogromno zalaganje i pogled na mnogo širi kontekst. Na primeru izrade bioekološke osnove Topčiderskog parka, [...]

Odnos boja u pejzažnoarhitektonskom projektovanju

Oko posmatrača najpre zapaža boje pa tek posle vizira oblike. Zato je pri podizanju jedne zelene površine potrebno voditi računa o donosu boja i njihovoj promeni kroz godišnje doba. Hortikultura kao umetnost ima jedinstvenu dimenziju jer je podložna velikim promenama kroz vreme ili godišnje doba. Naime faktor vremena utiče na porast [...]

Miris kao bitan faktor u pejzažnom projektovanju

Ako ste nekada na moru sušili peškir ispod čempresa, sigurno ste na plaži doživeli svu čar Mediterana. Ispod čempresa u vazduhu, etarska ulja imaju veliku koncentraciju, što se dodatno povećava na visokim temperaturama tako da čak i veš sušen u njegovoj blizini, poprimi prijatan miris. Pored čempresa, miris: bora, kedra, smokve, [...]

Podizanje zelenih površina

Da bi se osnovala neka zelena površina moraju se ispuniti određeni uslovi. Pre svega se mora izvršiti određena melioracija zemljišta a prema tome se koristi određena lepeza biljnih vrsta. Pri izboru biljnih vrsta, mora se voditi račina o karakteristikama zemljišta, godišnjoj količini padavina, o nagibu terena, osunčanosti, konbinaciji vrsta,boja i oblika, [...]

Kako podići suvozid

Prilikom izgradnje objekata često moramo usecati ili nasipati teren.  Načini da se spreči erozija zemljišta na nasutom ili usečenom terenu su postavljanje suvozida od prirodnog kamena, žičane korpe, zidovi sa vegetacijom ili raster elementi. Dejstvo ovih bioinženjerskih poduhvata: -Mehanički štiti kosinu od odrona. -Sprečava spiranje sitnih čestica zemlje, peska i šljunka. [...]

Presadjivanje drveća

Da bismo uspešno presadili drvo i da bi ono nastavilo da se razvija na novom mestu sadnje, potrebno je poznavati neke osnovne principe. VREME PRESAĐIVANJA Biljke se presađuju u fazi mirovanja vegetacije odnosno od opadanja listova (kod lišćara) do pred  otvaranja pupoljaka. Taj period se poklapa sa periodom pogodnim za presađivanje [...]

Title

Go to Top