Drveće, žbunje i povijuše koje od prirode rastu u našem klimatu ili su se prilagodile našoj klimi.

Pinjol – primorski bor

lat: PINUS PINEA Rasprostranjen je oko Sredozemnog mora. Pinjol dostiže visinu do 15m a prečnik stabla oko 1,5m. Krošnja je u vidu otvorenog kišobrana. Pinjol je izrazita vrsta svetlosti. Četine su duge 10-15sm a široke 1.5-2mm. Počinje da plodonosi nekada i u dvanaestoj godini alinajčešće oko dvadesete. Plodovi su šišarice jajastog [...]

Pančićeva omorika

Picea omorica (Pančić) Drvo visoko do 50m, uskopiramidalnog habitusa. Grane u gornjem delu stabla su uperene nagore, na sredini su horizontalne a donje grane su viseće. Četine duge 8-20mm široke do 2mm sa donje strane dve bele pruge stominih otvora. Muški cvetovi su rese a ženski ljubičaste šišarice duge 2-7sm, široke [...]

Kleka

Familija: Cupressaceal Rod: Juniperus U rodu ima 50 vrsta. Zimzeleno, jednodomo žbinje ili malo drveće. Četine su ljuspaste, naspramno raspoređene ili igličaste, raspoređene po tri u pršljenu. Šišarice su bobičaste, sastoje se iz tri srasle ljuspe. Većina vrsta kleke traži skromne uslova i otporna je na mraz. Vrsta: Junipreus Komunis - [...]

Jela

Rod: Abies Abies = dugovečan (odnosi se na starost drveća) Rod ima oko 40 vrsta, rasprostranjenih na području Centralne Amerika, Evrope, Azije i Severne Afrike. Krošnja je piramidalnog oblika, četine su raščešljane, pojedinačne, spiralno raspoređene oko grane. Posle opadanja četina, kora je glatk, sa okruglim stopicama (ožiljcima od četina). Jela je [...]

Duglazija

Pseudotsuga menziesi Prirodno stanište Duglazije je zapad Severne Amerike na veoma klimatski raznovrsnim staništima. Na Prirodnim staništima izrasta do 100 metara visine se prečnikom stabla do 4m. U Evropi su zabeleženi primerci do 45m Mlade grančice su fino dlakave, četine su raščešljane,uperene ka vrhu grančice, duge 18-30mm i široke 1-1,5mm. Kada [...]

Ginko biloba

Klasa: Ginkgopsida Red: Ginkgoales Areal: Daleki istok Kultivari: ‘fastigiata’ , muško ‘mayfeld’, muško ‘pendula’, žalosna forma ‘variegata’, panaširani listovi ‘tubifolia’ listovi savijeni u tubice Ginko je relikt (živi fosil) iz mezozoika - jure, pre oko 200 miliona godina. Jedina biljna vrsta koja je praživela nuklearni udar na Hierošimu i Nagasaki u [...]

Breza

Familija: Betulacea Rod: Betula Vrsta: Betula alba - BELA BREZA Ime "bela breza" potiče od boje kore koja je bela. Areal joj je jako širok: Evropa, Mala azija, posebno je česta na Kavkazu i u Sibiru Poraste do 30m, prečnika do 60sm. Krošnja je retka, nepravilno jajasta, kora bela, sa dubokim vertikalnim pukotinama u donjem delu [...]

Albicija – letnja mimoza

Albizia julibrissin Porodica: Leguminoseae Rasprostranjena je u Aziji ali se često gaji i u Evropi , često je gajena i u Srbiji kao dekorativna vrsta. Drvo visoko do 10m, široko razgranato , listopadno. Grane vodoravne, listovi parno perasti sa oko 24 liske. Cvetovi su skupljeni u grozdove, glavice cvetova su na kratkim peteljkama, imaju mnogo belo-ružičastih [...]

Call Now Button