Drveće, žbunje i povijuše koje od prirode rastu u našem klimatu ili su se prilagodile našoj klimi.

Pinjol – primorski bor

lat: PINUS PINEA - Pinjol Rasprostranjen je oko Sredozemnog mora. Pinjol dostiže visinu do 15m a prečnik stabla oko 1,5m. Krošnja je u vidu otvorenog kišobrana. Pinjol je izrazita vrsta svetlosti. Četine su duge 10-15sm a široke 1.5-2mm. Počinje da plodonosi nekada i u dvanaestoj godini alinajčešće oko dvadesete. Plodovi su [...]

Pančićeva omorika

PANČIĆEVA OMORIKA Picea omorica (Pančić) Drvo visoko do 50m, uskopiramidalnog habitusa. Grane u gornjem delu stabla su uperene nagore, na sredini su horizontalne a donje grane su viseće. Četine duge 8-20mm široke do 2mm sa donje strane dve bele pruge stominih otvora. Muški cvetovi su rese a ženski ljubičaste šišarice duge [...]

Kleka

KLEKA Familija: Cupressaceal Rod: Juniperus U rodu ima 50 vrsta. Zimzeleno, jednodomo žbinje ili malo drveće. Četine su ljuspaste, naspramno raspoređene ili igličaste, raspoređene po tri u pršljenu. Šišarice su bobičaste, sastoje se iz tri srasle ljuspe. Većina vrsta kleke traži skromne uslova i otporna je na mraz. Junipreus Komunis - [...]

Jela

JELA Rod: Abies Abies = dugovečan (odnosi se na starost drveća) Rod ima preko 40 vrsta, rasprostranjenih na području Centralne Amerika, Evrope, Azije i Severne Afrike. Krošnja je piramidalnog oblika, četine su raščešljane, pojedinačne, spiralno raspoređene oko grane. Posle opadanja četina, kora je glatka, sa okruglim stopicama (ožiljcima od četina). Jela [...]

Duglazija

Lat: Pseudotsuga menziesi Duglazija je visoki četinar, vrlo intenzivnog rasta Prirodno stanište Duglazije je zapad Severne Amerike na veoma klimatski raznovrsnim staništima. Na Prirodnim staništima izrasta do 100 metara visine se prečnikom stabla do 4m. U Evropi su zabeleženi primerci do 45m Mlade grančice su fino dlakave, četine su raščešljane,uperene ka [...]

Ginko biloba

GINKO BILOBA Klasa: Ginkgopsida Red: Ginkgoales Areal: Daleki istok Kultivari: ‘fastigiata’ , muško ‘mayfeld’, muško ‘pendula’, žalosna forma ‘variegata’, panaširani listovi ‘tubifolia’ listovi savijeni u tubice Ginko je relikt (živi fosil) iz mezozoika - jure, pre oko 200 miliona godina. Jedina biljna vrsta koja je praživela nuklearni udar na Hierošimu i [...]

Albicija – letnja mimoza

Albizia julibrissin Porodica: Leguminoseae Albicija je rasprostranjena u Aziji ali se često gaji i u Evropi, često je gajena i u Srbiji kao dekorativna vrsta. Drvo visoko do 10m, široko razgranato , listopadno. Grane vodoravne, listovi parno perasti sa oko 24 liske. Cvetovi su skupljeni u grozdove, glavice cvetova su na kratkim [...]

Title

Go to Top