Drveće, žbunje i povijuše koje od prirode rastu u našem klimatu ili su se prilagodile našoj klimi.

Zimocvet

Lat: Erica carnea Zimzelen žbun, visine do pola metra. Rasprostranjen je od Alpa do Karpata i na Balkanskom poluostrvu. Ima polegle i ustajuće grančice. Kod nas se često javlja u zajednici sa krivuljom, crnim i belim borom, nadolomitu i serpentinu. Crnjuša je veoma značajna jer pokriva strmine sa veoma pltkim i [...]

Arbutus

U rodu ima 20 vrsta. Poreklom je iz južne Evrope, severne Afrike, male Azije i severne Amerike. opis: Nisko zimzeleno drvo ili žbun. Listovi naizmenično, prosto, cvetovi okruglasti, sitni rastu u grozdovima. Plod je višesemena bobica sa mesnatim omotačem. Arbutus unedo Planika, jagodnjak. Zimzelen žbun visine do 5 metara. Rasprostranjen je [...]

Registar latinskih i domaćih naziva drveća

  1. Carpinus betulis-grab 2. Carpinus orjentalis(C.duinensis)-grabic,beli grab,belograbic 3. Ostrya caprifolia(O.vulgaris)-crni grab 4. Fagus moesiaca(F.sylvatica,moesiaca)-mezijska bukva 5. Fagus sylvatica_evropska bukva 6. Fagus orientalis-istocna bukva 7. Castanea sativa(C.vesca,C.vulgaris)Pitomi kesten 8. Quercus suber-plutnjak 9. Quercus crenata(Q.hisponica:Q.pseudosuber)suplutnjak 10. Quercus cerris-cer 11. Quercus petraae-(Q.sessiliflora:Q.sessilis)-kitnjak(gorun,brdnjak,beljik) 12. Quercus rubra(Q.borealis)-crveni hrast 13. Quercus farnetto(Q.frainetto:Q.conferta:Q.hungarica)-sladun(blagun,krupna i. granica,ploskac) 14. Quercus [...]

Likvidambar

(Liquidambar styraciflua) Likvidambar je brzorastuće listopadno drvo visine do 25m, prečnika krošnje do 12m. Poznat je po svojoj veoma raskošnoj krošnji u jesen kada lišće dobija narandžaste žute, crvene, purpurne i delimično zelene listove. Stablo je Mrke boje, vitko, najčešće raste monopodijalno a grane su poređane od gotovo horizontalnih pri osnovi, [...]

Liriodendron

Familija: Magnoliaceae Rod: Liriodendron Ime (Liriodendron tulipifera) je dobio zato što njegov cvet podseća na cvet lale (Tulipa). U rodu postoje samo dve vrste liriodendrona (Liriodendron tulipifera i Liriodendron chinense). Prema fosilnim nalazima u ovom rodu je nekada bilo više vrsta. List liriodendrona je duboko režnjevit svetlo zelene boje na do [...]

Zelkova – kavkaski brest

(Zelkova carpinifolia) Zelkova je visoko listopadno drvo poreklom sa Kavkaza. Raste i preko 30m a prečnik stabla može biti oko 2m. Stablo zelkove je prilično nepravilnog oblika prekriveno glatkom korom pa se ovo drvo preporučuje za sadnju u dečijim vrtićima i delovima naselja predviđenim za igru dece. Zbog specifičnog oblika stabla, [...]

Čempres

familija: Cupressaceae Rod: Cupressus U rodu ima 12 vrsta. Rasprostranjene su u tropskim, suptropskim i umerenim pojasevima. Kod nas se javlja na primorju ali je često gajena vrsta i u kontinentalnim uslovima (Beograd, Novi Sad, Zrenjanin...) Cupressus sempervirens: Javljaju se 2 prirodna varijeteta: piramidalis: Ima uskopiramidalan ili valjkast habitus. grane zaklapaju [...]

Tuja

Familija: Cupressaceal Rod: Thuja Jednodomo, zimzeleno drveće, piramidalnog habitusa, sa uspravnim vrhom. Grančice su pljosnate, četine ljuspaste, sitne, prilepljene uz grančicu. Šišarice su sitne 1,5-2sm, sa 4-6 plodnih ljuspi. Seme je zrelo iste godine, u jesen. Razmnožava se semenom i reznicama. Primena: za žive ograde, u grupama i pojedinačno. Tuje dobro [...]

Call Now Button