Odlazimo u Botaničku baštu „Jevremovac“ u Beogradu gde nas naši domaćini upoznaju sa biljkama koje rastu u njoj. Oni nam pričaju legende o hrastovima, tisi, zelkovi, judinom drvetu, glogu…
Mit ili istina ali neke od ovih priča zvuče zaista fantastično kao na primer da u tisu (Taxus) nikada nije udario grom, da su hrastovi (Quercus) vezani za božanstva, da se ispod njih nalazi velika energija pa su se ispod njih vršile liturgije i verski obredi tamo gde nije bilo crkava, da jedna zelkova (Zelkova) u Rusiji, na Kavkazu svojom krošnjom prekriva površinu od gotovo celog hektara.
Videli smo zatim pančićevu omoriku (Picea omorika), pauloviniju (paulownia tomentosa), mediteranski hrast (Qercus coccifera) žalosnu bukvu (Fagus sylvatica) i još neke zanimljive vrste.
Prošetali smo do japanskog vrta gde nas ljubazni domaćini upoznaju sa osnovnim pravilima za pravljenje ovih vrtova. Zatalasani tereni krivi most kao zaštita od zlih duhova, voda, neobrađeni kamen, bambusi i japanski javori kao neizostavne vrste i simbol prolaznosti, japanska trešnja kao kontrast borovima a gore na bregu stoji čajna bašta. Ona je mesto gde se ispijaju čajevi i gde je uvek prisutan mir. Čak je i Samurajima bilo zabranjeno da unesu oružje u ovaj prostor. Tu ništa ne sme da poremeti sklad čoveka sa univerzumom.
Ovu posetu završavamo obilazeći bezbedni deo staklene bašte gde buja tropsko rastinje: araukarija, banana strelicija, kafa, biber, avokado, mnoge palme, paprati i lozice.