Pejzažna arhitektura nije samo uređenje okućnica kako to mnogi doživljavaju. Pejzažna arhitektura je mnogo više od toga.
Često se srećemo sa veoma velikim projektnim zadacima koji traže ogromno zalaganje i pogled na mnogo širi kontekst.
Na primeru izrade bioekološke osnove Topčiderskog parka, pokazaćemo, na šta pejzažna arhitektura treba da odgovori pre pristupanja projektovanju.
Seminarski rad iz predmeta negovanje zelenih površina
Autori:
Nevena Davidović
Tijana Mišić
Danijel Bakočević
Matija Vargić
Radivoje Bulatović

Bioeko osnova Topčiderskog parka