About the Author

Mina Ristić

Mast. Inž. pejzažne arhitekture i hortikulture. Aktivni dopisnik bloga Živeti sa Biljkama i saradnik na više projekata.