CIKAS PALMA

Cicas revoluta
Klasa: Cycadopsida
Red: Cicadales
Familija: Cicadaceae
Areal: Daleki istok
Osetljiva na mrazeve, izmrzava na -10 oC
Zahteva dosta svetlosti, sveža i hranljiva zemljišta.

Primena:   U mediteranskim uslovima, na svim zelenim površinama.
Kultivari:  ‘Varijegata’ (šareni, žuto-zeleni listovi)

ikas palma zaslužuje centralno mesto u vašem stanu zbog elegantnih zelenih listova veoma pravilno raspoređenih oko cele stabljike.
Ova biljka voli dosta sunca pa joj to moramo i obezbediti kako bi listovi zadržali boju.
Jednom dnevno saksiju sa cikas palmom treba okrenuti za ¼ kruga kako bi svi listovi dobili podjednako svetlosti.
Zalivanje treba da bude umereno jer u protivnom koren može lako istrunuti.
Ratmnožava se izdancima koji se formiraju nedaleko od stabla.
Kada izdanak stasa treba opkopati deo izmedju njega i stabla i odvojiti ih oštrim nožem.